Werkwijze van een NHG taxateur

Hoe gaat een taxateur te werk die is aangesloten bij het NWWI (of erkend ander validatie instituut)?
Taxateurs die zijn aangesloten bij het NWWI werken binnen een specifiek gebied. De taxateur volgt een bepaalde methode om de waarde van de woning te bepalen. Die methode is gebaseerd op een set modelwaarden die zijn gekoppeld aan elke woning. Die modelwaarden berusten op vergelijkingen met andere panden. Deze waarden vormen het uitgangspunt bij een taxatie. De taxateur schat in hoeveel de specifieke situatie overeenkomt met de modelwaarden. De NGH accepteert iedere taxatie dat uitgebracht en gecontroleerd is via een erkend validatie instituut (zoals het NWWI).

NHG / NWWI taxatierapport
In het taxatierapport staat opgesteld wat de afwijking is tussen de getaxeerde waarde en de modelwaarde. Dit wordt uitgevoerd door de taxateur. De taxateur laat hiermee zien waar de vastgestelde waarde op is gebaseerd. Deze taxatie wordt vervolgens geregistreerd in een centrale database, mits deze eerst door het validatie instituut is gecontroleerd.

Proces van de taxatie aanvraag:

  1. U vult op het aanvraagformulier de postcode en het huisnummer in van de woning die u wilt laten taxeren.
  2. Ook vult u de overige gegevens in. Het kan zijn dat u niet op elke vraag het antwoord weet, deze vragen kunt u dan open laten.
  3. Na het versturen van het aanvraagformulier ontvangt u binnen 5 minuten een bevestigingsmail. Hierin staan ook de contactgegevens van de lokale taxateur. Het versturen van de aanvraag verplicht u nog tot niets.
  4. De betreffende taxateur neemt nog dezelfde dag (of eerstvolgende werkdag) telefonisch contact op met u. Samen met de taxateur kunt u de aanvraag dan verder doorspreken. U kunt er dan alsnog voor kiezen toch niet in zee te gaan met de taxateur.
  5. Wanneer u geïnteresseerd bent in een woning zal de taxateur contact opnemen met de verkopende partij om een afspraak in te plannen voor de taxatie. De taxateur neemt dan tevens met u contact op, zodat de taxatie zo snel mogelijk kan plaatsvinden.
  6. De taxateur zal vervolgens op de afgesproken datum en tijd uw woning taxeren.
  7. Binnen vijf werkdagen na het bezoek aan de woning  zal de taxateur het rapport naar een validatie instituut toesturen

Direct een taxatie aanvragen